'A 'Mmaculata

'A Chiesa avia dicritatu
Chi ogni natu
era d' 'u piccatu originali macchiatu
a cu lu battiu avissi statu lavatu.

Papa Pio Nonu pi chistu scrivia
Chi dogma p' 'a Chiesa essiri duvia
'u fattu chi senza piccatu nisciutu avia
La matri di tutti, la vergini Maria.

Pi chistu a Idda l'onniputenti scigghia
Pi parturiri lu nostru Missia.
A Gabriele mannau, lu nostru Signuri
Pi ci dumannari lu grossu favuri.

"Ti salutu, Maria cuncipita senza piccatu,
A tia 'u Signuri m'avi mannatu.
Voli di tia un granni favuri:
Fra novi misi ha parturiri lu Sarvaturi"

"Io ?...sugnu vergini, immaculata,
mai nuddu omu m'avi tuccata".
"A chistu ci pensa lu Spiritu Santu
Chi risolvi chistu e tuttu quantu".

E cu ci lu dici o Peppi miu?
...'u beni chi mi voli ' u sapi Diu"!
"Non ci pinsari, non ti scantari,
' sapi 'u Signuri com'ava fari".

Così s'inchinau a tantu vuliri.

L'Immacolata

La Chiesa aveva decretato
Che ogni nato
era dal peccato originale macchiato
e col battesimo sarebbe stato lavato.

Papa Pio IX un giorno scriveva
che dogma per la chiesa essere doveva
il fatto che senza peccato nata era
La Madre di tutti, la Vergine Maria

Per questo a lei il Signore sceglieva
Per partorire il nostro Messia
A Gabriele mandò, il Signore
Per domandare il grosso favore.

"Ti saluto Maria, concepita senza peccato
A Te il Signore mi ha mandato.
Vuole da te un grande favore:
fra nove mesi devi partorire il Salvatore".

"io?.. sono vergine immacolata
mai da nessun uomo sono stata toccata"
"A questo ci pensa lo Spirito Santo
che risolve questo e tutto quanto"

E chi lo dice  a Giuseppe mio?
...il bene che mi vuole lo sa solo Dio!
"Non avete paura non ci pensare,
Lo sa il Signore come deve fare".

Così s'inchinò a tanto volere.

Domenico Orifici